ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Η Μαρίνα Κουτσογιάννη είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΕΜΠ, 1996) και συμμετέχει στο σχεδιασμό πληθώρας μελετών στο αρχιτεκτονικό γραφείο Παρπαΐρης και Συνεργάτες (Σύμβουλος περιβαλλοντικών και βιοκλιματικών-ενεργειακών θεμάτων πολεοδομικού, περιβαλλοντικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων, μελέτες:

More

ΛΗΤΩ ΓΟΥΝΕΛΑ

Η Λητώ Γουνελά είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΕΜΠ, 2007), Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων (ΥΠΕΚΑ, 2013) & Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ΤΕΙ, 2002) και συμμετέχει στο σχεδιασμό μελετών στο αρχιτεκτονικό γραφείο Παρπαΐρης και Συνεργάτες (αποκατάσταση παραδοσιακών

More