Ειδικότητα: Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ
E-mail: katerina@parpairis.gr

Η Δρ Κατερίνα Παρπαΐρη είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΕΜΠ, 1994) με ειδίκευση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό (M.Phil. 1995) και με διδακτορική διατριβή (1999) στο University of Cambridge. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2000 σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Την περίοδο 2001-2003 δίδασκε ως Λέκτορας (Π.Δ. 407) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα βιοκλιματικού σχεδιασμού, φυσικού φωτισμού και οπτικής άνεσης. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά έργα και προγράμματα ως ερευνητής και επιστημονικός σύμβουλος και έχει δημοσιεύσει το ερευνητικό της έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι κάτοχος βραβείων και υποτροφιών όπως το Royal Institute of British Architects Trust Research Award (υποτροφία για υποστήριξη της διδακτορικής έρευνας). Από το 1999 ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στο γραφείο Παρπαΐρης και Συνεργάτες με συμμετοχή σε έργα αποκατάστασης παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων, καθώς και σε μελέτες βιοκλιματικού σχεδιασμού κατοικιών, κτιρίων γραφείων και τουριστικών μονάδων. Πρόσφατα απέκτησε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και Πτυχίο Μελετητή Β τάξης για τις Κατηγορίες 6 και 7. Είναι τακτικό μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας του ΥΠΠΟ και αναπληρωματικό του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής.