Ειδικότητα: Δρ Μηχανολόγος Μηχ
E-mail:

Ο Δημήτριος Παρπαΐρης είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (B.Eng) του Πανεπιστημίου του Sussex, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ψύξη και τον Κλιματισμό (M.Sc.) από το University College London (με υποτροφία από το EPSRC). Συνεργάζεται με το αρχιτεκτονικό γραφείο Παρπαΐρης και Συνεργάτες ως μελετητής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, κατοικιών, παραδοσιακών ξενοδοχείων, κλπ. Έχει συμαντική εμπειρία στην εκπόνηση Η/Μ μελετών Θερμάνσεως, Φυσικού Αερίου, Υδραυλικών, Βιολογικού Καθαρισμού, Ηλεκτρικών, Πισινών, Ανελκυστήρων, Πυρασφάλειας, κλπ. Παράλληλα εργάζεται από το 2003 στην εταιρεία ALSTOM Power Service Greece ως Service Account Manager. Από το 1999 ως το 2003 εργάστηκε ως Συντονιστής Ενεργειακών Έργων για την εταιρεία METKA Α.Ε. όπου απέκτησε εκτεταμένη εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας ενεργειακά έργα. Είναι κάτοχος Πτυχίου ΜΕΚ Β τάξης (Υδραυλικά υπό πίεση, ηλεκτρομηχανολογικά και ενεργειακά) και είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1998.