Ειδικότητα: Δρ Αρχιτέκτων
E-mail: apoparpairis@gmail.com

Ο Δρ Απόστολος Παρπαΐρης είναι Αρχιτέκτων, Χωροτάκτης, Περιβαλλοντολόγος και ιδρυτής και υπεύθυνος των μελετών του αρχιτεκτονικού γραφείου Παρπαΐρης και Συνεργάτες. Υπήρξε πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΑ) και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) (2004 – 2009). Δίδαξε, με σύμβαση, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π. Θεσσαλίας) (2002 – 2006), ενώ συνεχίζει τη διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Α.) «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» (2000 – 2014). Υπήρξε συγγραφέας διδακτικού υλικού και δίδαξε ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων». Δίδαξε επίσης με σύμβαση, στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Π.Α. (1989 – 2001) και ως επισκέπτης καθηγητής στο University of Northern Iowa (2001). Είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων του Α.Π.Θ. (1967), Πολεοδόμος – Χωροτάκτης του Πανεπιστημίου Liverpool (1977) και Διδάκτωρ Περιβαλλοντολόγος του Π.Α. (1993). Έλαβε μέρος σε ερευνητικά προγράμματα (υπότροφος ΝΑΤΟ, Ιδρύματος Fulbright, Ιαπωνικής Κυβερνήσεως και ERASMUS της Ε.Ε.) στα Πανεπιστήμια Liverpool (1977), New York, Naggogia και Amsterdam. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. (LIFE) (1990 – 2008) και ως επιστημονικός σύμβουλος του ΟΗΕ σε ειδικά προγράμματα (UNEP, 1994-2002). Έτυχε διακρίσεων και βραβείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι μέλος του Σ.Α.Δ.Α.Σ., Τ.Ε.Ε., R.T.P.I., A.P.A., R.S.A., Global NEST. Βοηθ. Τεχνικός σύμβουλος του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή (1978-80). Είναι συγγραφέας σημαντικού αριθμού επιστημονικών ανακοινώσεων σε βιβλία, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.